De Ideale Woning

Een sociale huisvestingsmaatschappij
met een brede kijk op sociaal wonen

Een moderne sociale huisvestingsmaatschappij heeft er alle belang bij om de communicatie met haar bewoners optimaal te laten verlopen en de bewoners te laten participeren in de werking van de maatschappij en de buurt. Door een samenwerking met Genscom kan De Ideale Woning haar communicatieplannen en -ideeën realiseren.

Een samenwerking met tal van positieve effecten:
1. Bewoners die zich betrokken voelen nemen meer verantwoordelijkheid en zorg op voor hun (directe) leefomgeving.
2. De maatschappij krijgt een beter zicht op de noden en behoeften van de bewoners.
3. Beide partijen versterken mekaar en de buurt. Er heerst een goede sfeer, er is wederzijds respect en afspraken (vb. betalen van huur, zorg voor de gebouwen, etc.) worden beter nageleefd.

De maatschappij investeert in communicatie met de buurt en participatie van de bewoners. De bewoners investeren tijd in zichzelf, de medebewoners en de relatie met de maatschappij. In totaal telt de SHM De ideale woning ongeveer 5300 (huur)woongelegenheden in Antwerpen en de omliggende gemeenten.

Bovendien worden sociale huisvestingsmaatschappijen ook door de visitatiecommissie aangemoedigd om werk te maken van een goede communicatie met de bewoners.

Maar wat betekent goede communicatie?

Genscom ging al met verschillende huisvestingsmaatschappijen op zoek naar wat goede communicatie voor hen betekent. Twee begrippen zijn hierbij cruciaal: nabijheid en betrokkenheid.

Nabijheid: omdat de bewoners het blad van de maatschappij ter hand zouden nemen is het van belang dat er ook informatie in staat over de buurt waarin ze wonen. Daarom besloten we om niet één blad te maken, maar meerdere bladen, opgesplitst per gemeente. Zo krijgt iedereen nieuws van de maatschappij, maar ook van de gemeente en de buurt.

Betrokkenheid: De Ideale Woning schreef in het eerste nummer een aankondiging om mensen een opleiding te geven om reporter te worden. Met succes! Meer dan 15 mensen schreven zich in voor deze cursus in samenwerking met Vorming Plus. Deze reporters zullen binnenkort de straat optrekken en zelf het buurtnieuws optekenen in de huurderskrant.

Een straatkrant voor speciale gelegenheden

Een straatbarbecue, een buurtfeest, een rommelmarkt. De buurt bruist en de maatschappij wil dit voluit ondersteunen. Daarom geeft ze ook publicaties uit tot op het niveau van de straat.

Veel redacties, één controle

Ze zijn reeds met velen, de redacteurs van de plaatselijke edities. De maatschappij zet haar teksten klaar of vult de plaatselijke edities aan. Toch behoudt ze ook de controle. Alle teksten en de opmaak worden goedgekeurd door de huisvestingsmaatschappij. Zij heeft immers het laatste woord. Zo kan de communicatiestijl en –strategie in alle publicaties behouden blijven.

Een bibliotheek met knappe teksten

Meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen hebben de weg naar Genscom gevonden. Daarom heeft Genscom ook een bibliotheek gemaakt met de beste teksten over de sociale huisvestingsmaatschappijen heen. Zo hoeven ze niet allemaal het warm water uit te vinden, maar kunnen ze gebruik maken van de teksten van de andere maatschappijen.

Een beeldenbank met icoontjes en fotomateriaal

Naast het schrijven van teksten is ook de zoektocht naar foto’s en icoontjes een tijdrovende bezigheid voor de huisvestingsmaatschappijen. Genscom ontwikkelde een beeldenbank met foto’s en icoontjes die aansluiten bij veelbesproken thema’s. Op die manier helpen we de maatschappijen om vlot een publicatie samen te stellen die relevant is voor de lezers en de betrokkenheid verhoogt.

Share This