Minderhedenforum

Een koepelplatform voor lidorganisaties

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt de etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratieachtergrond een stem. Ze doen dit samen met hun lidorganisaties en partners die samen een brede en beweeglijke achterban vormen. Dit levendige netwerk ontstond door actief en activerend vele mensen, organisaties en gemeenschappen samen te brengen. Hiermee wil het Minderhedenforum beleidsmakers op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een open, democratische en solidaire samenleving.

De lidorganisaties communiceren op hun beurt met hun leden en de buitenwereld. Genscom ontwikkelde voor het Minderhedenforum één platform, onderverdeeld in subplatformen waarbij elke organisatie de kans krijgt om haar communicatie verder uit te bouwen. Het Minderhedenforum kan hierdoor volgende doelstellingen realiseren:

1. Ondersteunen van de aangesloten organisaties

Op deze manier ondersteunt het Minderhedenforum kleinere aangesloten verenigingen. Die kunnen gebruik maken van dit communicatieplatform om werk te maken van een eigen publicatie en hun achterban te informeren en activeren. Ook de naambekendheid en overtuigingskracht van het Minderhedenforum gaat erop vooruit. Van een win-winsituatie gesproken!

2. De kracht van een gemeenschappelijk standpunt

De aangesloten organisaties kunnen van dit platform gebruik maken om gezamenlijk naar buiten te komen met één standpunt over een bepaald thema. Standpunten kunnen tijdens een bepaalde periode als vaste elementen naar voren geschoven worden op het platform en gebruikt worden bij artikels over dat topic.

3. Bottom-upcommunicatie

Kleinere organisaties kunnen via het platform ook hun lokale groepen aanzetten tot het maken van een lokale publicatie. Zo kunnen lokale groepen op hun beurt communiceren met hun achterban. Deze lokale groepen kunnen ook via de site van het Minderhedenforum hun eigen publicatie aanmaken. Ook etnisch-culturele organisaties krijgen zo een zichtbare plaats in de gemeenschap.

4. Een goedkoop communicatiemiddel

Door de krachten te bundelen worden niet enkel de kosten gedeeld. Er wordt bovendien met een systeem van samenaankoop gewerkt om de totale drukkosten te minimaliseren.

Elke organisatie werkt op eigen tempo

Alle organisaties werken op zelfstandige basis. Ze beslissen allen autonoom over hun eigen publicaties. Daarom ontwikkelde Genscom binnen het platform van het Minderhedenforum deelplatformen waarbij de organisaties beschikken over eigen templates, eigen controlesystemen en een eigen bestelmodule.

Voor deze organisaties was het belangrijk om zelf een betaalbaar alternatief te vinden om te communiceren met hun achterban. Bovendien ondersteunt Genscom hen ook apart in het aanmaken van de publicatie en zetten we vorming op om ook de lokale groepen met deze tool aan het werk te laten gaan.

Twee Turkse en twee Italiaanse federaties, de Marokkaanse Federatie, de Russische en een Afrikaanse federatie en vele anderen. Allen communiceren ze dankzij het Genscomplatform met hun achterban!

Share This