Samana

Samana: Hoe introduceer je een nieuwe naam?

Samana is een vereniging waarin meer dan 25.000 vrijwilligers zich engageren om chronisch zieke mensen, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers de nodige kracht te geven om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. En dankzij het enthousiasme en de energie van zovele mensen maken ze wel degelijk een verschil. Iedere dag opnieuw. Het vroegere Ziekenzorg CM ging op zoek naar een nieuwe naam, een naam met een positieve klank, een naam die solidariteit uitstraalt en die chronisch zieke mensen, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten van de vereniging gelijk stelt. Uit meer dan 1.500 reacties kwam 'samen' met grote voorsprong als belangrijkste kernwaarde naar voor. Dat woord vormt dan ook de basis van deze nieuwe naam. Samana kan je immers zien als de samentrekking van samen en mana, waarbij mana 'kracht' betekent. Dus deze nieuwe naam wil eigenlijk zeggen Samen Kracht(ig), of makkelijker: Samen Sterk!

Genscom bouwde voor de lokale groepen een platform waarbij ze een eigen kernkrant konden opmaken, met getuigenissen uit de buurt, het lokale programma en een krant waarin de eigen bestuursleden een plaats kregen.De Samana-buurtkrant: samen een krant maken

Trouw aan de boodschap van de nieuwe naam wenste het nationaal secretariaat ook SAMEN met de lokale groepen een krantje te maken. Genscom werkte voor Samana een volledig voorstel uit. De communicatiedoelstellingen formuleerden we als volgt:

1. Het ruim verspreiden van de nieuwe naam door de kernen

1163 kernen in Vlaanderen en Brussel moeten ervoor zorgen dat Samana onder haar nieuwe naam snel een goed imago en bekendheid opbouwt. Dit kan enkel als de kernen de nieuwe naam mee uitdragen. Genscom stelde voor om een krant te maken waarbij de nieuwe naam en huisstijl volledig door Genscom wordt geïmplementeerd in de publicatie. Inhoudelijk stoelt de publicatie op drie poten:
1. De lokale kernen geven hun jaarprogramma in, maken reclame voor hun werking en voorzien de contactadressen
2. De bovenbouw voorziet minstens één pagina met uitleg rond de nieuwe naam: storytelling.
3. De bovenbouw voorziet bijkomend promotiemateriaal, in casu een sticker om de nieuwe naam verder te verspreiden. De bovenbouw motiveert de lokale kernen om werk te maken van de externe communicatie. Hiervoor voorziet ze een aantal incentives. Zo houdt ze de prijs laag voor de publicatie en kunnen de kernen gratis stickers bekomen als ze krantjes aanmaken.

2. De kernen maken deel uit van het vernieuwde Samana

Voor sommigen betekent deze nieuwe naam allicht ook het afscheid van de organisatie. Belangrijker is het om zo snel mogelijk (oude en nieuwe) mensen mee te krijgen in het nieuwe verhaal. De beste kans op slagen heb je als het verhaal zoveel mogelijk een gedeeld verhaal is.

Schenk daarom voldoende aandacht aan de lokale input. Laat de vrijwilligers zelf hun deel van de publicatie invullen. Zet hen op weg met enkele templates of goede voorbeelden, maar geef hen de ruimte om hun kern voor te stellen in al haar aspecten.

Voorzie ook plaats om de nieuwe naam te introduceren. Vanwaar komt de naam? Waarom een nieuwe naam? Wat is de betekenis ervan? Waar vind je meer info? … Belangrijk hierbij is dat je als bovenbouw op deze manier rechtstreeks tot bij de leden raakt en dat je op een consistente manier je verhaal kan vertellen. Deze pagina’s worden eerst opgemaakt en voorzien als vast element in de krant zodat de kernboodschap van de campagne overal verspreid wordt.

3. De lokale publicaties in de toekomst versterken

De bekendmaking van de nieuwe naam is dé gelegenheid om in de toekomst de kernen ook te helpen bij de communicatie met leden en derden. Nu ze het maken van een publicatie onder de knie hebben, kunnen ze jaarlijks hun programma op deze manier aan de leden bezorgen. Deze laatste marketingdoelstelling zullen we in 2017 verder uitwerken.

Kwaliteitscontrole en snelle levering:
twee key-elementen voor een goede campagne

Hoeveel vertrouwen we ook hebben in (de kwaliteiten van) de vrijwilligers, toch is het goed dat de bovenbouw elke publicatie kan bekijken en eventuele opmerkingen kan geven. Een typfoutje, een foto wat beter positioneren… Een tweede lezing is altijd aan te raden. Genscom bouwt hiervoor een controlemechanisme in via een automatische flow. Voor elke krant vraagt een vrijwilliger ‘goed voor druk’ aan bij de verantwoordelijke van Samana. Zo kan ook de oplage in samenspraak bepaald worden.

Dit hoeft bovendien niet voor vertraging te zorgen. Genscom engageert zich om elke bestelling binnen de 5 werkdagen klaar te hebben en te leveren aan de kernen. Zo zien ze snel het resultaat van hun inspanningen en kunnen ze de krantjes snel verspreiden.


EEN SUCCESVOLLE AANPAK!

De campagne kan bijzonder geslaagd genoemd worden. De activiteit op het Samana-platform is ongezien hoog. Op korte tijd registreerde zich één derde van de kernen en in een handomdraai maakten ze hun eigen publicatie. Vanaf september 2017 vallen deze in de bus bij meer dan 300.000 mensen. De nieuwe naam zal zo heel snel ingeburgerd raken en Samana zal haar werking meer dan ooit voorgesteld hebben aan de buitenwereld!

Share This